Velitel ženijních jednotek | Řízení a použití ozbrojených sil

Co se naučíte?

Ženijní podpora je významnou součásti všech vojenských operací a ženijní jednotky plní spoustu různorodých úkolů, např. stavba mostů nebo úkrytů a krytů, maskování, zřizování zátarasů, trhaviny a ničení, odminování, likvidace výbušnin, výstavba a údržba cest a další. Studijní specializace Velitel ženijních jednotek je zaměřena na rozvoj vědomostí, dovedností a schopností v oblasti plnění těchto úkolů ženijní podpory a vytvoření základních návyků a dovedností v přípravě a řízení odborných činností ženijních jednotek. Absolvent je připraven na vedení výcviku u jednotek a jejich přípravu k bojovému i nebojovému použití, k plnění úkolů samostatně i v rámci sil NATO.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připraveni pro zařazení na základní velitelské funkce, především u jednotek 15. ženijního pluku, ale mohou být zařazeni i u dalších jednotek a útvarů AČR, kde jsou ženijní pozice, s perspektivou dalšího kariérního růstu v rámci ženijního vojska Armády České republiky.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Natálie – studentky specializace Velitel ženijních jednotek na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížila.

Chcete vidět fotky?

Připravujeme.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dovědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry ženijní podpory. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

plk. gšt. Ing Tibor Palasiewicz, Ph.D.

tel.: 973 443 040

E-mail: tibor.palasiewicz@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.