Management informačních zdrojů | Řízení a použití ozbrojených sil

Co se naučíte?

Studijní modul je zaměřen na přípravu odborníků pro výkon analytických funkcí v organizačních strukturách subjektů obrany a bezpečnosti České republiky, které zajišťují informační podporu rozhodování vrcholného politického a vojenského managementu.

V průběhu studia si osvojíš hodnocení získaných informací, metodologii jejich analýzy a zpracovávání závěrů ze souboru informací. Budeš rozvíjet své odborné znalosti v oblastech historie vojenství a zpravodajství, způsobů získávání informací, hodnocení vývoje ekonomických, politických, vojenských a mezinárodních podmínek, metod analýzy informací, manažerského rozhodování a řízení práce odborného analytického týmu.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia nalezneš své výchozí uplatnění na analytických pozicích Vojenského zpravodajství a organizačních složek Ministerstva obrany České republiky, které zabezpečují informační podporu pro rozhodovací procesy na vrcholové úrovni řízení oblasti obrany a bezpečnosti České republiky.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Filipa a Petry – studentů specializace Management informačních zdrojů na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížili.

Co o nás píšou?

Konference Zpravodajské zabezpečení AČR

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry zpravodajského zabezpečení. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

mjr. Mgr. Radovan Vašíček

tel.: 973 443 826

E-mail: radovan.vasicek@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.