Řízení a použití ozbrojených sil | FVL | MGR | vojenské

Podání e-přihláškyod 31. 10. 2023 do 31. 3. 2024 do 23:59 hod.
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkoušky (certifikáty, vysvědčení)

Do 31. 3. 2024

Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2024
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 15. 4. 2024 do 24. 5. 2024
Dodání maturitního vysvědčenído 14. 6. 2024
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Kurz základní přípravy ve Vyškověbude upřesněno
Zápis ke studiu25. 9. 2024