Bezpečnost a obrana | FVL | NMGR | vojenské a civilní |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškuuchazeč o tento studijní program poplatek nehradí
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 29. 5. 2023 do 21. 7. 2023
Dodání diplomu o bakalářském vzdělání a případně vyslání ke studiudo 21. 7. 2023
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Zápis ke studiu2. 10. 2023