Bezpečnost a obrana | FVL | NMGR | vojenské a civilní

Podání e-přihlášky

od 31. 10. 2023 do 31. 3. 2024 do 23:59 hod.

Uhrazení poplatku za e-přihlášku

uchazeč o tento studijní program poplatek nehradí

Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)

nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!

Termín konání přijímacích zkoušek

uchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 30. 5. 2024 do 19. 7. 2024

Dodání diplomu o bakalářském vzdělání

do 19. 7. 2024

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče

do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí

Zápis ke studiu

1. 10. 2024