Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství | FVZ | MGR | vojenské

Podání e-přihlášky

od 31. 10. 2023 do 29. 2. 2024 do 23:59 hod.

POZOR! Uchazeč si musí podat přihlášku také do příslušného studijního programu na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.

Uhrazení poplatku za e-přihlášku

Poplatek uchazeč hradí pouze za přihlášku na civilní fakultu Univerzity Karlovy. Nezapomeňte ji včas uhradit!

Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)

nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky

Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkoušky

do 15. 5. 2024

Termín konání přijímacích zkoušek

10. 6. 2024

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek

bude stanoven v termínu do 30. 6. 2024

Doručení maturitního vysvědčení

do 10. 6. 2024

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče

do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí

Kurz základní přípravy ve Vyškově

bude upřesněno

Zápis ke studiu

27. 9. 2024