Zdravotnické záchranářství | FVZ | BC | vojenské

Podání e-přihlášky

od 31. 10. 2023 do 29. 2. 2024 do 23:59 hod.

Uhrazení poplatku za e-přihlášku

do 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 29. 2. 2024

Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)

nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky

Termín konání přijímacích zkoušek

12. 6. 2024

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek

30. 6. 2024

Doručení maturitního vysvědčení

do 12. 6. 2024

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče

do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí

Kurz základní přípravy ve Vyškově

bude upřesněno

Zápis ke studiu

16. 9. 2024