Vojenské technologie – strojní | FVT | MGR | vojenské |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2023
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 31. 3. 2023
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 17. 4. 2023 do 26. 5. 2023
Dodání maturitního vysvědčenído 16. 6. 2023
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Kurz základní přípravy ve Vyškověbude upřesněno
Zápis ke studiu25. 9. 2023