Vojenské technologie – strojní | FVT | MGR | vojenské |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2023
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky do schránky v e-přihlášce!
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 31. 3. 2023
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 17. 4. 2023 do 26. 5. 2023
Dodání maturitního vysvědčenído 16. 6. 2023
Prodloužená lhůta pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu
(maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom)
do 17. 7. 2023
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Kurz základní přípravy ve Vyškověbude upřesněno
Zápis ke studiu25. 9. 2023