Chci studovat vojenské technologie: Magisterské studium: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské)

Nabízené studijní specializace: Geografické a meteorologické zpravodajství

​Co se naučíte?

Specializace geografické a meteorologické zpravodajství je založena na elektrotechnickém a přírodovědném základě. V rámci studia se naučíte sbírat a zpracovávat geografické a meteorologické informace. Budete využívat geodetické přístroje, globální navigační satelitní systémy, meteorologické přístroje a geografické a meteorologické informační systémy. V laboratořích budete zpracovávat naměřená data, letecké a družicové snímky, meteorologické veličiny a mnoho dalších dat.

Budete vytvářet předpovědní modely počasí, speciální mapy a zpracovávat geografické a klimatologické charakteristiky území a analýzy terénu. Osvojíte si problematiku hydrometeorologické podpory pro potřebu letecké meteorologické služby leteckých základen.

Uplatnění absolventů

Po studiu nastoupíte na pozice v rámci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Budete působit na pozicích leteckých meteorologů, specialistů pro tvorbu geodatabází a geografů vytvářejících analýzy terénu pro podporu rozhodovacího procesu velitele jednotky.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Jiřího – studenta specializace Geografické a meteorologické zpravodajství na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.

Co o nás píšou?

Letecká základna v Náměšti nad Oslavou se neobejde bez služby meteorologů

Vojenští geodeti nejsou vidět, ale bez nich to nejde

 • All Photos
 • Blog
 • Box
 • Dokumenty
 • Icon
 • Images
 • Logo
 • Person
 • Slider
 • Theme
 • Trailer
 • Uchazeč
 • Wallpaper
 • Work
  •   Back
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  •   Back
  • Studium
  • Erasmus+
  • Věda
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • KZP
  • Specializace FVL
  • Specializace FVT
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • Management
  •   Back
  • Symboly
  • Reprezentativní fotografie
  •   Back
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • Věda
Využití nástrojů geografických informačních systémů (GIS) pro tvorbu map

Využití nástrojů geografických informačních systémů (GIS) pro tvorbu map

Měření hydrologických charakteristik vodního toku

Měření hydrologických charakteristik vodního toku

Příprava předpovědi a podkladové meteorologické mapy v prostředí meteorologických informačních systémů (MIS)

Příprava předpovědi a podkladové meteorologické mapy v prostředí meteorologických informačních systémů (MIS)

Zjišťování základních meteorologických veličin.

Zjišťování základních meteorologických veličin.

Mapování s moderní totální stanicí v terénu

Mapování s moderní totální stanicí v terénu

Tvorba map pro ostatní složky Armády České republiky

Tvorba map pro ostatní složky Armády České republiky

Zpracování družicových a leteckých snímků

Zpracování družicových a leteckých snímků

Zpracování vojensko-geografických informací a analýz terénu v prostředí GIS

Zpracování vojensko-geografických informací a analýz terénu v prostředí GIS

Chcete se dozvědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry vojenské geografie a meteorologie nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu: 

pplk. Ing. Jaromír Čapek, Ph.D.

tel.: 973 445 128

E-mail: jaromir.capek@unob.cz 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.