Vojenská geografie a meteorologie | FVT | MGR | vojenské

Podání e-přihlášky

od 31. 10. 2023 do 31. 3. 2024 do 23:59 hod.

Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkoušky

do 31. 3. 2024

Uhrazení poplatku za e-přihlášku

do 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2024

Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)

nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!

Termín konání přijímacích zkoušek

22. a 23. 4. 2024

Dodání maturitního vysvědčení

do 17. 6. 2024

Podání žádosti o prodloužení lhůty pro ověření podmínek
pro přijetí ke studiu

do 17. 6. 2024

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče

do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí

Kurz základní přípravy ve Vyškově

bude upřesněno

Zápis ke studiu

24. 9. 2024