Vojenská geografie a meteorologie | FVT | PhD | vojenské a civilní

do 31. 3. 2023Podání přihlášky ke studiu ve studijním programu
do 26. 5. 2023Zaslání eseje k řešení zvoleného tématu disertační práce
5. 6. – 23. 6. 2023Termín konání přijímací zkoušky
do 30. 6. 2023Náhradní termín konání přijímací zkoušky
14. 7. 2023Lhůta pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu
do 31. 3. 2023Podání žádosti uchazeče o prominutí přijímací zkoušky nebo její části
2. 10. 2023Předpokládaný den zápisu ke studiu