Vojenská geografie a meteorologie | FVT | doktorské

do 31. 3. 2024Podání přihlášky ke studiu ve studijním programu
do 25. 5. 2024Zaslání eseje k řešení zvoleného tématu disertační práce
3. 6. – 14. 6. 2024Termín konání přijímací zkoušky
do 30. 6. 2024Náhradní termín konání přijímací zkoušky
19. 7. 2024Lhůta pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu
do 31. 3. 2024Podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její části
1. 10. 2024Předpokládaný den zápisu ke studiu