Zdravotní způsobilost vojenských studentů

Zdravotní způsobilost uchazečů o prezenční vojenské studium se posuzuje na základě komplexního vyšetření ve vojenské nemocnici. Uchazeč toto vyšetření absolvuje na základě pokynu pracovníků Rekrutačního střediska nebo pracoviště a zdravotní stav je posouzen na základě vyhodnocení závěrů jednotlivých odborných lékařů v souladu s požadavky stanovenými pro zdravotní stav vojáka z povolání AČR. Na Univerzitu obrany je doručen až výsledek lékařského vyšetření, který je závazný.

 • Objednává se cestou Rekrutačního střediska nebo pracoviště.
 • Vyšetření uchazeč nehradí.
 • O nové vyšetření může uchazeč žádat nejdříve 12 měsíců od posledního posouzení.
 • Je to celodenní vyšetření (cca od 7:00 do 15:00).
 • V tom případě jste nesplnili zákonné podmínky pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání a nebudete pozváni k vykonání přijímací zkoušky do vojenského prezenčního studia.
 • Můžete však podat odvolání. Podrobnosti naleznete na výsledcích z vojenské nemocnice.
 • Můžete také studovat civilní studijní programy (pokud jste si do něj podali přihlášku).
 • Pokud se okolnosti negativního stanoviska do dalšího roku změní (např. pokud podstoupíte operaci očí atd.), můžete si znovu podat přihlášku ke studiu v dalším akademickém roce a po 12 měsících podstoupit prohlídku ve vojenské nemocnici znovu.

Není pravda, že nepřijímáme uchazeče s brýlemi. Záleží vždy na zvoleném studijním programu a konkrétní specializaci. Nezáleží pouze na dioptriích, ale na dalších očních vadách. Váš zdravotní stav může posoudit pouze specializovaný lékař a závěrečné slovo má lékařská posudková komise.

 • Tyto dvě specializace spadající do studijního programu Vojenské technologie – strojní vyžadují zvýšenou zdravotní způsobilost.
 • Po prohlídce ve vojenské nemocnici musí uchazeči o tyto specializace absolvovat také prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví.
 • Budoucí vojenský pilot a řídící letového provozu musí mít výšku do 191 cm a hmotnost od 58 do 94 kg.
 • Seznam limitujících poruch pro specializaci Řídící letového provozu:
  • naturální visus pod 0,5 oboustranně bez korekce
  • porucha barvocitu
  • oční operace (včetně laserových) nutno posoudit individuálně
  • AB s medikací v posledních 3 letech
  • polyvalentní alergie s postižením dolních dýchacích cest
  • hypothyreosa na substituci nad 50 mikrogramů
  • podprůměrný intelekt (dle psychologických výkonových testů)
 • Seznam limitujících poruch pro specializaci Vojenský pilot:
  • naturální visus pod 1,0 oboustranně bez korekce
  • porucha barvocitu
  • oční operace (včetně laserových)
  • M.Scheuermann (Schmorlovy uzly 3 a více obratlů)
  • výhřez ploténky
  • záchvatovité onemocnění
  • onemocnění kůže exponovaných částí těla
  • AB s medikací v posledních 3 letech
  • polyvalentní alergie na medikaci
  • hypothyreosa na substituci nad 50 mikrogramů
  • podprůměrný intelekt (dle psychologických výkonových testů)

FVT

 • Informační technologie
 • Komunikační technologie
 • Vojenská robotika

FVZ

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie