Právě si prohlížíte Studenti geo-meteo lovili data v řece Jihlavě

Studenti geo-meteo lovili data v řece Jihlavě

Šest studentů druhého ročníku specializace vojenská geografie – meteorologie strávilo středeční dopoledne částečně na břehu, ale především v proudu řeky Jihlavy. Pod silničním mostem u obce Moravské Bránice prakticky procvičovali své znalosti z oboru hydrologie.

„Studenti provádějí měření vodních stavů rychlosti a průtoku. Používáme k tomu dva přístroje – mechanickou a elektromagnetickou vrtuli,“ popisuje náplň cvičení kapitán Petr Kolář, odborný asistent na Katedře vojenské geografie a meteorologie. Po seznámení s přístroji sestupují studenti ve vysokých holínkách jednotlivě do říčního proudu a ve stanovených vzdálenostech a hloubkách provádějí měření. Získaná data hlásí svým kolegům na břehu a ti je zanášejí do tabulek.

„Data budou studenti následně zpracovávat, případně vyhodnocovat během následujícího cvičení, kde budou pracovat s reálnými daty z hydrologické stanice, která se nachází proti proudu toku, a ta porovnají se svými daty, následně vyhodnotí odchylky a přidají případnou interpretaci, proč se údaje liší,“ doplňuje kapitán Kolář.

Aby k těmto odchylkám v ideálním případě nedošlo, musí studenti ve vodním toku dbát na pečlivost měření, je třeba hlídat pozici a sklon měřicí tyče, a také dávat pozor, aby rychlosti neměřili za nějakou překážkou, tedy kamenem, či chuchvalcem řas.

„Proud řeky v jednom místě je dost silný, takže to tam je trochu nebezpečnější a je třeba dávat pozor, aby člověk neuklouzl. Z hlediska použití techniky jsme to, myslím, zvládli dobře,“ hodnotí cvičení desátník Petr Zbořil.

Jedna ze dvou tříčlenných skupin studentů vždy také pracuje s geodetickým přístrojem pod vedením inženýra Filipa Dohnala. Cílem je zaměřit příčný profil, přesnou pozici pravého a levého břehu a nadmořské výšky terénních tvarů. Jde o vůbec první cvičení desátníků z odborných předmětů, v dalších semestrech je čekají navazující cvičení, jež budou dále rozvíjet jejich kompetence.

Autor: Viktor Sliva