Právě si prohlížíte Okupace 1968: Odhalení pamětní desky

Okupace 1968: Odhalení pamětní desky

Ve středu odpoledne byla na budově Univerzity obrany v Kounicově ulici v Brně odhalena pamětní deska u příležitosti 54. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Slavnostní ceremoniál uspořádala Univerzita obrany ve spolupráci s Vojenským spolkem rehabilitovaných Armády ČR.

Pamětní deska chce připomenout příslušníkům Univerzity obrany a Armády ČR a široké veřejnosti odkaz statečných vojáků a občanských zaměstnanců vojenské správy, kteří zůstali i po okupaci Československa v roce 1968 věrni svému občanskému a politickému přesvědčení, a to navzdory příkoří, kterému museli čelit v období následné normalizace. Pro své politické názory a nesouhlas s okupací naší vlasti muselo rezort obrany nedobrovolně opustit skoro 12 tisíc vojáků a vojákyň z povolání a občanských zaměstnanců a zaměstnankyň vojenské správy. V posádce Brno bylo vyhozeno z armády 849 osob, z toho 594 z tehdejší Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, z nichž převážnou většinu tvořili pedagogičtí pracovníci.

Finanční prostředky na pořízení pamětní desky byly získány prostřednictvím veřejné sbírky organizované spolkem Československý legionář-SPIA Czech, z.s., který doplatil chybějící částku 3 tis. Kč na pořízení desky ze svého rozpočtu.  Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili vedle příslušníků Univerzity obrany a zástupců brněnských vojenských útvarů a zařízení i představitelé státní správy a místní samosprávy a zástupci partnerských spolků.

Autor: Vladimír Šidla a Viktor Sliva, foto: Viktor Sliva