Právě si prohlížíte Návštěva ministryně Langšádlové
Helena Langšádlová

Návštěva ministryně Langšádlové

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová v úterý dopoledne navštívila Univerzitu obrany. Rektorka-velitelka brigádní generálka Zuzana Kročová ji seznámila se strukturou a činností vojenské vysoké školy a také s některými překážkami, které brzdí rozvoj vědecké a výzkumné práce na univerzitě.

Univerzita obrany sehrává v oblasti bezpečnosti státu významnou roli jako platforma pro propojování požadavků a potřeb armády s dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. Při vlastní vědecko-výzkumné činnosti však naráží na řadu omezení. Rektorka-velitelka Zuzana Kročová během své prezentace zmínila například metodologii hodnocení předkládaných projektů, v níž stále citelněji chybí zastoupení z oblasti obrany a bezpečnosti, jejíž význam v posledním období výrazně stoupá.

Univerzita obrany je z hlediska svého poslání a působení specifickou výzkumnou institucí. Jak uvedla generálka Kročová, univerzita je značně limitována pravidly patentové politiky, spolupráce se soukromým sektorem i nutností spolu- či předfinancovat realizované projekty.

Helena Langšádlová se mimo jiné zajímala o zapojení univerzity obrany do mezinárodních výzkumných projektů, zvláště pak v oblasti kosmických technologií a vojenského zpravodajství. Na závěr návštěvy se ministryně seznámila s některými projekty realizovanými na půdě školy, například s kvadroptérou, s níž tým Univerzity obrany letos v srpnu získal 2. cenu v mezinárodní soutěži v Egyptě.

Autor: Viktor Sliva, foto: autor