Slavnostní vojenská přísaha

Po absolvování dvouměsíčního základního výcviku u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a prvního měsíce pobytu na Univerzitě obrany studenti vojenského studia skládají vojenskou přísahu. Vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany – profesionálních vojáků Armády České republiky se stala tradiční součástí oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého státu 28. října.

Vojenská přísaha je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci české armády. Její složení je veřejným vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi. Vojáci se zavazují k plnění svých vojenských povinností při obraně našeho státu. Přísaha také znamená ztotožnění a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa, armády a útvaru, s osobností svého velitele, ale i s ostatními příslušníky jednotky.

Slavnostní vojenská přísaha nových studentů probíhá na Hradčanském náměstí před Pražským hradem za účasti prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČR, ústavních činitelů, představitelů Ministerstva obrany ČR, velení armády, státní správy a samosprávy a rodinných příslušníků. Vlastní akt přísahy, který bývá velmi působivý, se uskutečňuje před standardou prezidenta ČR, bojovým praporem Univerzity obrany a historickými prapory československých vojenských jednotek. Ceremoniál vojenské přísahy je zakončen pochodem nastoupených jednotek.