Součásti školy

Fakulta vojenského leadershipu

Fakulta vojenských technologií

Fakulta vojenského zdravotnictví

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Ústav zpravodajských studií

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Centrum jazykového vzdělávání

Centrum tělesné výchovy a sportu

Školní pluk