Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany

Materiály Rady KVD

Seznam členů Rady KVD při UO v Brně

Působnost členů Rady KVD při UO v Brně