Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany

Dokumenty KVD

Stanovy Klubu vojenských důchodců při Univerzitě obrany