Služby

Vydavatelství

Úkolem Vydavatelství Univerzity obrany je vydávání a výroba periodických a neperiodických publikací a tiskovin merkantilního charakteru. Svojí produkcí se Univerzita obrany řadí mezi přední vydavatelské domy v ČR.

 

Vydavatelství zajišťuje tyto služby:

  • konzultační a poradenská činnost, metodická pomoc při tvorbě tiskových podkladů a jejich grafického řešení,
  • grafická tvorba Listů UO, obalů a přebalů, potisků CD, DVD,
  • grafická tvorba a tisk pozvánek, oznámení, diplomů, navštívenek a ostatního merkantilu různého formátu a nákladu,
  • správa bloku ISBN, jejich přidělování publikacím, vedení evidence ISBN, komunikace s Národní knihovnou ČR, odesílání povinných výtisků,
  • tisk periodických a neperiodických publikací (skripta, učebnice, vědecké monografie, sborníky, výsledky vědecké a výzkumné činnosti, studijní pomůcky, ročenky, propagační a služební publikace, časopisy fakult a ústavů, apod.),
  • tisk řídící a plánovací dokumentace UO a jejích součástí,
  • tisk jednoduchých tiskovin ve formátu A6 – A3 (tiskopisy, formuláře, výkazová dokumentace apod.),
  • zhotovování kopií vědeckých prací, slovníků, návodů, aj.,
  • knihařské zpracování tiskovin (vazba skript, brožur a publikací),
  • speciální kartonážní práce (pasparty, kazety, podlepování map).

 

Příjem a výdej zakázek:

pondělí od 13.30 do 15.30 hod.,

středa, pátek od 7.30 do 9.30 hod.,

jinak po osobní domluvě na tel.: 973 442 045, 973 443 771