Služby

Ubytování pracovníků resortu obrany

Provoz ubytovacích zařízení zabezpečuje Armádní Servisní, příspěvková organizace (AS-PO) http://www.as-po.cz/, vedoucí oddělení provozu ubytoven pro oblast Morava je Bc. Tomáš Hladík, tel. 602 106 100.

Pracovníci rezortu obrany mají k dispozici 3 ubytovací zařízení.

  • Dobrovského 25 a 27
  • Tučkova 23
  • Černá Pole – Tř. gen. Píky 2.

Na stránce https://rs.as-po.cz/ jsou detailní informace o každém ubytovacím zařízení – jejich přesná adresa, ceník, kontakty – včetně formuláře k elektronické rezervaci ubytování.

Provoz všech ubytovacích zařízení je usměrňován Vni​třním řádem ubytovacích zařízení vydaným Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.

Služební nebo pracovní cesty zaměstnanců resortu obrany

Při služební nebo pracovní cestě je zaměstnanec resortu obrany ubytován zdarma péčí vojenské správy v ubytovacím zařízení na základě elektronické rezervace https://rs.as-po.cz/​ nebo písemné žádosti doručené přímo na příslušné ubytovací zařízení. Bez schválení žádosti nemůže být ubytování realizováno. Ubytování je zpravidla poskytováno v ubytovně Dobrovského 27 a internátu Tučkova 23.

Soukromé ubytování zaměstnanců resortu obrany (turistické cesty)

Zaměstnanci resortu obrany, rodinní příslušníci, bývalí zaměstnanci AČR a jejich rodinní příslušníci, pracovníci firem vykonávající činnost pro Univerzitu obrany mohou být ubytováni v ubytovacích zařízeních za předpokladu volné kapacity a na základě elektronické rezervace na https://rs.as-po.cz/​​ nebo písemné žádosti doručené přímo na příslušné ubytovací zařízení. Soukromé ubytování je poskytováno výhradně za finanční úhradu, která se platí na recepci ubytovny v hotovosti dle ceníku platného pro daný kalendářní rok.