Služby

Sociálně-právní poradenství

je zaměřeno především na tyto činnosti:

  • individuální právní poradenství při řešení obtížných situací každodenního života,
  • pomoc při orientaci v právních předpisech a vnitřních předpisech Ministerstva obrany a vnitřních předpisech UO,
  • poskytování konzultací k právním aspektům konkrétních případů. 

 

Odborný pracovník

Kontakt tel.

e-mail

Pracoviště Brno

Ing. Mgr. Leopold SKORUŠA, Ph.D.

442571

leopold.skorusa@unob.cz

FVL, K-102 K65/ bytovky 4. p

č. 114

Mgr. Tomáš ZBOŘIL

442043

tomas.zboril@unob.cz

FVL, K-102 K65/bytovky 4. p

č. 116a

Mgr. Radim VIČAR, Ph.D.

443756

radim.vicar@unob.cz

FVL, K-102 K65/ bytovky 5. p

č. 116a