Služby

Knihovna - Poskytované služby

 • absenční a prezenční výpůjčky
 • výpůjčky časopisů a denního tisku
 • meziknihovní výpůjční služba
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
 • polytechnická virtuální knihovna
 • referenční služby
 • metodická pomoc při vyhledávání informací
 • poradenská služba při využívání knihovního katalogu Portaro
 • reprografické a kopírovací služby
 • přístup k elektronickým bázím dat
 • přístup k ČSN 
 • nákup nových knih a časopisů