Kariéra

​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Děkan Fakulty vojenských technologií nabízí pracovní místo:

Technický pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel

 Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení, resp. změny na dobu neurčitou.

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad:                               vysokoškolské bakalářské vzdělání

Mzdové zařazení:                                           10. platová třída

Rozsah pracovní doby:                                  40 hodin týdně

Místo výkonu práce:                                      Brno, Kasárna Šumavská

Předpokládaný termín obsazení místa:          1. dubna 2023

 

Hlavní náplň činnosti:

 • Zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení, například zvedacích zařízení (jeřábů), transportních zařízení.
 • Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně obsluh vybraných technických zařízení na katedře.
 • Zpracovávání programů a plánů péče o stroje a technická zařízení, plánů běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování.
 • Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k jejich nápravě.
 • Plánování a provádění pravidelných prohlídek určených technických zařízení, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby.
 • Zajišťování náhradních dílů, plánu prohlídek a údržby svěřených zařízení.
 • Zajišťování prohlídek, údržeb a běžných oprav budov katedry.
 • Zajišťování činnosti zařízení učební a výcvikové základny katedry, zásobování katedry spotřebním materiálem a materiálem nutným pro výuku a vědeckovýzkumnou činnost.
 • Příprava vzorků pro provádění zkoušek a experimentů v jednotlivých laboratořích katedry.
 • Vedení potřebné účetní a evidenční dokumentace na katedře.
 • Vyřizování administrativní agendy a provádění všech administrativně – technických prací.
 • Řízení a podíl na inventarizaci majetku katedry.
 • V oblasti hospodaření s materiálem u složky plnění funkčních povinností pracovníka obhospodařujícího materiál jednotek v souladu s předpisem Vševojsk – 1 – 1.

Výhodou:

 • svářečský průkaz;
 • řidičský průkaz aspoň B,
 • znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a případně MS Teams.

 

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci v dobrém kolektivu;
 • stabilní zaměstnání;
 • 200 hodin dovolené;
 • možnost čerpání až pěti dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů (sick days);
 • výhody závodního stravování;
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce);
 • možnost využívání sportovišť zaměstnavatele;
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 1. března 2023.

Uchazeči budou vyzváni k účasti, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 1.dubna 2023) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Jan Furch, Ph.D.

Katedra bojových a speciálních vozidel

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Kasárna Šumavská

662 10 Brno

(alc. 973 443 370, e-mail: jan.furch@unob.cz)