Kariéra

​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

rozpočtář skupiny rozpočtu a účetnictví oddělení rozpočtu odboru ekonomického rektorátu

 Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou na 12 měsíců (s možností prodloužení).

Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení: 9. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. duben 2024, popř. dle dohody

 

Obsah činnosti:

 • práce v modulech systému APV GINIS, především moduly KDF, KOF, SML a POU,
 • zpracování došlých (dodavatelských) faktur,
 • zpracování dodavatelských a odběratelských smluv, dodatků, objednávek, limitovaných a individuálních příslibů a příjmů,
 • odpovědnost za zveřejňování dodavatelských a odběratelských smluv, dodatků a objednávek v Registru smluv,
 • kontrola stavu pokrytí závazků na přidělené peněžní prostředky a úplnosti účetních podkladů,
 • úkony k provedení předběžné finanční kontroly,
 • úkoly při inventarizaci majetku a závazků,
 • aktivní komunikace s kolegy v oblasti finančního a logistického zabezpečení,
 • kontrolní činnost, spolupráce na provádění finanční kontroly,
 • zabezpečení činností spojených s uzavřením rozpočtového období.

Požadavky na uchazeče:

 • středoškolské vzdělání s maturitou,
 • vzdělání a praxe v oblasti ekonomiky, veřejných financí, plánování výhodou,
 • znalost práce v programech Microsoft Office (zejména Word, Excel a Outlook),
 • komunikativnost,
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační schopnosti a ochota pracovat v týmu,
 • předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými informacemi na stupni utajení „VYHRAZENÉ“.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí,
 • 200 hodin dovolené,
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů („Sick Days“),
 • výhody závodního stravování,
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb, tj. penzijní produkty,
 • pravidelná bezplatná školení a zdokonalovací kurzy,
 • dobrý pracovní kolektiv a pracoviště v centru Brna,
 • možnost bezplatného parkování,
 • možnost bezplatného využívání univerzitních sportovišť,
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky za zvýhodněnou cenu,
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Zašlete Váš stručný životopis s motivačním dopisem, e-mailem nejpozději do 1. března 2024 na email viktoria.soltesova@unob.cz.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici poskytne Ing. Viktória ŠOLTÉSOVÁ, tel. 973 443 612, 724 692 543, email: viktoria.soltesova@unob.cz.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 8. března 2024, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU, o ochraně osobních údajů (2016-679 – GDPR), a to pouze za účelem výběru na tuto pracovní pozici, po dobu, než bude nalezen vhodný uchazeč a pozice bude obsazena. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Zveřejněno dne 8. února 2024

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

referent majetkové správy skupiny nákupu majetku oddělení veřejných zakázek odboru ekonomického rektorátu

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou na 12 měsíců (s možností prodloužení).

Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení: 11. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. duben 2024, popř. dle dohody

Obsah činnosti:

 • komplexní zajišťování obchodní činnosti, včetně pořizování majetku ze zahraničí,
 • zpracovávání obchodní agendy v programech zavedených v AČR i mimo resort,
 • samostatné rozhodování při řešení problematiky pořizování majetku a služeb,
 • vyhodnocení a upřesnění požadavků složek Univerzity obrany na pořízení majetku a služeb centrálního i decentrálního charakteru,
 • vyhodnocení požadavků řešitelů vědeckovýzkumných úkolů z hlediska technického a technologického zabezpečení,
 • průzkum a analýzu trhu včetně potřebných obchodních opatření,
 • realizaci výběrového řízení, výběr dodavatele v oblasti výzkumu a vývoje, grantů, decentrálně a centrálně pořizovaného majetku a služeb včetně zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště,
 • poradenskou službu v oblasti nákupu majetku a služeb složkám Univerzity obrany a AČR,
 • komplexní zpracování dokumentace veřejné zakázky, včetně zpracování smluv vedoucích k pořízení majetku a služeb,
 • zpracování podkladů pro zadávání obchodních případů do Integrovaného informačního systému Státní pokladny a GINIS,
 • zpracování smluv a objednávek v rámci všech majetkových uskupení;
 • zajištění dodávek zboží a služeb, reklamačního řízení při nedodržení smluvních podmínek nebo vadě zboží,
 • průběžné vedení, ukládání a archivaci obchodní agendy,
 • přípravu a předání podkladů pro evidenci majetku Skupině logistické informační služby,
 • kontrolu a likvidaci faktur, stvrzenek a dobropisů, řešení případných nesrovnalostí včetně penále.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně,
 • zkušenost a zájem o oblast vědy, výzkumu a inovací a znalost výzkumného prostředí,
 • pokročilá znalost práce v programech Microsoft Office (zejména Word, Excel, PowerPoint a Outlook) a MS TEAMS,
 • výborné komunikační a prezentační dovednost,
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační schopnosti a ochota pracovat v týmu,
 • předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými informacemi na stupni utajení „VYHRAZENÉ“.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí,
 • 200 hodin dovolené,
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů („Sick Days“),
 • výhody závodního stravování,
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb, tj. penzijní produkty,
 • pravidelná bezplatná školení a zdokonalovací kurzy,
 • dobrý pracovní kolektiv a pracoviště v centru Brna,
 • možnost bezplatného parkování,
 • možnost bezplatného využívání univerzitních sportovišť,
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky za zvýhodněnou cenu,
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany.


Postup při výběru vhodného uchazeče:

Zašlete Váš stručný životopis s motivačním dopisem, e-mailem nejpozději do 1. března 2024 na e-mail petr.palisek@unob.cz.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici poskytne Ing. Petr PALÍŠEK, tel. 973 442 362, 724 692 553, e-mail: petr.palisek@unob.cz.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 8. března 2024, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU, o ochraně osobních údajů (2016-679 – GDPR), a to pouze za účelem výběru na tuto pracovní pozici, po dobu, než bude nalezen vhodný uchazeč a pozice bude obsazena. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Zveřejněno dne 8. února 2024

 

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

přírodovědní analytik – diagnostik oddělení chemické a radiační ochrany ústavu ochrany proti ZHN Univerzity obrany

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou na 12 měsíců (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení: 10. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Vyškov

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. leden 2024, popř. dle dohody

 Obsah činnosti:

 • Rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod a provádění zvlášť náročných chemických a fyzikálně-chemických analýz.

Plní zejména tyto úkoly:

 • Samostatně řeší dílčí výzkumné a vývojové úkoly a provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci výzkumných a vědeckých úkolů ústavu.
 • Samostatně pracuje na úkolech souvisejících s problematikou analytické kontroly a dalších vojensky významných sloučenin.
 • Spolupracuje na vyhodnocování výsledků.
 • Samostatně sestavuje a ověřuje laboratorní postupy výukových předmětů specializace ochrany před toxickými, vojensky významnými látkami a průmyslovými toxickými látkami.
 • Komplexně zabezpečuje laboratorní cvičení magisterského a doktorského studia a specializačních armádních kurzů. Zabezpečovat po materiálně technické stránce výše jmenované oblasti dle zákonů a vyhlášek ČR a příslušných vládních nařízení pro práci s vysoce toxickými látkami.
 • Zabezpečuje správu laboratoří, skladu chemických látek, evidence chemických látek.

Požadavky na uchazeče:

 • úplné střední odborné vzdělání s maturitou
 • zdravotní způsobilost pro práci s toxickými látkami
 • znalost práce v programech Microsoft Office (zejména Word, Excel a Outlook)
 • komunikativnost a analytické schopnosti
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • organizační schopnosti a ochota pracovat v týmu
 • předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými informacemi na stupni utajení „VYHRAZENÉ“

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí
 • 25 dnů dovolené
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodu („Sick Days“)
 • výhody závodního stravování
 • pravidelná bezplatná školení a zdokonalovací kurzy
 • dobrý pracovní kolektiv
 • možnost bezplatného parkování
 • možnost využívání univerzitních sportovišť
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Zašlete Váš stručný životopis s motivačním dopisem, nejlépe e-mailem, do 20. listopadu 2023 na adresu:

plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc., Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov, email: stanislav.florus@unob.cz.

Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU, o ochraně osobních údajů (2016-679 – GDPR), a to pouze za účelem výběru na tuto pracovní pozici, po dobu, než bude nalezen vhodný uchazeč a pozice bude obsazena. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Zveřejněno dne 2. listopadu 2023

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

pečující osoba v Dětské skupině v posádce Brno

Do nově vzniklé dětské skupiny při Univerzitě obrany hledáme kolegu/kolegyni na pozici pečující osoby.  Zaměstnání na dohodu o provedení činnosti, úvazek 20 hodin týdně s hodinovou odměnou ve výši 180 Kč.

Nástup možný od 1. ledna 2024.

Požadujeme:

 • možnosti kvalifikace: kurz chůva pro děti v dětské skupině, pedagogické vzdělání – učitel mateřské školy, učitel 1. stupně základní školy, speciální pedagog, vychovatel nebo asistent pedagoga – zdravotnické vzdělání – všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotně-sociálního pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog,
 • trestní bezúhonnost,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilitu, kreativitu a ochotu učit se novým věcem,
 • pozitivní přístup k dětem.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • jistotu a zázemí kvalitní organizace,
 • 5 týdnů dovolené.

Uchazeči o výše uvedená pracovní místa zašlou na níže uvedený kontaktní e-mail profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 15. 12. 2023.

Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice ‑ Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů a pro poskytnutí bližších informací o nabízené pracovní pozici poskytne Ing. Aleš Kožušník, tel. 973 442 050, nebo 608 700 914, e-mail: ales.kozusnik@unob.cz. nebo přímo vedoucí učitelka dětské skupiny Mgr. Martina Tichá, tel. 973 442 668, e-mail: ticham@army.cz

Zveřejněno dne 16. října 2023