Kariéra

Přihlášení uchazeči do výběrových řízení na FVT

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásil k výběrovému řízení a splnil všechny kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem na obsazení služebního místa:

Starší asistent skupiny vojenské robotiky katedry vojenské robotiky / K-211

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(64/352771/00/13/044/08/2/2222*)

  • npor. Ing. Josef KŘÍŽ

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Šumavská 4, budova 5A, místnost č. 27a dne 30. 11. 2022 od 9:00 hodin.

Zveřejněno dne 21. listopadu 2022

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásil k výběrovému řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny protivzdušné obrany katedry protivzdušné obrany / K-208

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345725/00/14/099/00/4/2222) / 20 hodin/týdně

  • prof. Ing. et Ing. Fabian KHATEB, Ph.D.

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Šumavská č. 4, budova č. 5a, místnost č. 50, dne 1. 12. 2022 od 10.00 hodin.

Zveřejněno dne 22. listopadu 2022

Výběrové řízení bylo na základě rozhodnutí děkana Fakulty vojenských technologií zrušeno. Přihlášený uchazeč byl o rozhodnutí děkana informován.

Zveřejněno dne 25. listopadu 2022

 

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásil k výběrovému řízení a splnil všechny kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem na obsazení služebního místa:

Odborný asistent skupiny ochrany staveb katedry ženijních technologií / K-203

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(71/310470/00/13/017/06/3/2222*)

  • kpt. Ing. Dalibor COUFAL, Ph.D.

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Šumavská 4, budova 9a, místnost č. 35 dne 01. 12. 2022 od 10:00 hodin.

Zveřejněno dne 22. listopadu 2022

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásil k výběrovému řízení a splnil všechny kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem na obsazení služebního místa:

Vedoucí katedry zbraní a munice/ K-201

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(73/303035/00/13/032/07/2/3333*)

  • pplk. gšt. doc. Ing. František RACEK, Ph.D.

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Šumavská 4 (kasárna), budova č. 9, místnost č. 51, dne 14. 12. 2022 od 10:00 hod.

Zveřejněno dne 22. listopadu 2022