Kariéra

Přihlášení uchazeči do výběrových řízení na FVL

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásili k výběrovému řízení a splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem na obsazení služebního místa:

Odborný asistent Skupiny aplikované psychologie a pedagogiky Katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd/ K-104

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(71/384890/00/13/01/06/4/2222)

  • mjr. Mgr. et Mgr. Markéta KONEČNÁ
  • kpt. Mgr. Radim PEKAŘ

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 28. 11. 2023 od 10:00 hod.

Zveřejněno dne 27. listopadu 2023

 

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování místa akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásil k výběrovému řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny průzkumu a elektronického boje Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/384908/13/14/2/2222*)

  • Ing. Jiří ŠVARC, Ph.D.

 Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 44, místnost 24, dne 30. 11. 2023 od 13:30 hod.

Zveřejněno dne 21. listopadu 2023

 

 

V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování místa akademických pracovníků Univerzity obrany se přihlásil k výběrovému řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny průzkumu a elektronického boje Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/384908/13/14/2/2222*)

  • Ing. Jiří ŠVARC, Ph.D.

 Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 44, místnost 24, dne 30. 11. 2023 od 13:30 hod.

Zveřejněno dne 21. listopadu 2023