Pokyny pro uchazeče o civilní studium

Přihlášku k civilnímu studiu zasílají uchazeči přímo fakultě do konce března podle pokynů zveřejněných příslušnou fakultou:

 

Fakulta vojenského leadershipu
 
Fakulta vojenských technologií