Velitel dělostřeleckých jednotek | Řízení a použití ozbrojených sil

Co se naučíte?

Specializace velitel dělostřeleckých jednotek má manažerský základ a jeho studiem získáte znalosti celého spektra bojového použití dělostřelectva, jeho taktiky a všech činností spojených s dělostřeleckou palebnou podporou. V odborných předmětech získáte znalosti o pravidlech střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva, konstrukci dělostřeleckých zbraní, taktických činnostech a automatizovaných systémech řízení palby dělostřelectva a dělostřeleckého průzkumu. V průběhu studia absolvujete speciální kurz vyžádání palby podle standardů NATO, který Vás opravňuje k vyžádání a řízení palby i mimo národní prostředí a po absolvování studia získáte oprávnění pro plnění funkce palebného rozhodčího u všech druhů dělostřeleckých zbraní.

Dělostřelci se hrdě hlásí ke svým bohatým tradicím. Na den sv. Barbory, který je významným svátkem dělostřelectva, jsou studenti 4. ročníku této specializace každoročně slavnostně pasování a přijímáni do „cechu kanonýrského“.

Uplatnění absolventů

Po absolvování specializace velitel dělostřeleckých jednotek budete zařazeni na místa velitelů čet nebo na štáby dělostřeleckých jednotek u dělostřeleckého pluku v Jincích nebo u minometných jednotek, které jsou součástí mechanizovaných praporů u 4. brigády rychlého nasazení (ŽatecTábor) a 7. mechanizované brigády (HranicePřáslavice).

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Petra – studenta specializace Velitel dělostřeleckých jednotek na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.

Co o nás píšou?

O kariéře v uniformě snila Simona od svých 13 let

Rock´n´roll v Březině červen 2020

Rozhovor s bývalým zástupcem vedoucího katedry a dnešním velitelem 13. dělostřeleckého pluku plk. gšt. Ing. Milanem Kalinou o modernizaci pluku a nákupu nových děl

Studenti Univerzity obrany pomáhají s rozvojem armádních technologií a postupů

 • All Photos
 • Blog
 • Box
 • Dokumenty
 • Icon
 • Images
 • Logo
 • Person
 • Slider
 • Theme
 • Trailer
 • Uchazeč
 • Wallpaper
 • Work
  •   Back
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  •   Back
  • Studium
  • Erasmus+
  • Věda
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • Symboly
  • Reprezentativní fotografie
  • Hodnosti
  •   Back
  • KZP
  • Specializace FVL
  • Specializace FVT
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • Management
  • Skolni_pluk
  •   Back
  • Věda
  • Média a veřejnost
  • unobczrun
  •   Back
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • unobczrun
Výcvik studentů - Zamíření minometu

Výcvik studentů - Zamíření minometu

Výcvik studentů - Příprava zájezdu děla

Výcvik studentů - Příprava zájezdu děla

Výcvik studentů - Zájezd děla

Výcvik studentů - Zájezd děla

Výcvik studentů - Příprava minometu

Výcvik studentů - Příprava minometu

Sv. Barbora - Pasování

Sv. Barbora - Pasování

Sv. Barbora - Už jsme příslušníci cechu

Sv. Barbora - Už jsme příslušníci cechu

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedra palebné podpory. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

Ing. Jiří Šotnar

tel.: 973 443 660

E-mail: Jiri.Sotnar@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.