Chci studovat vojenský leadership: Magisterské studium (vojenské)

Nabízené studijní specializace: Velitel chemických jednotek

Co se naučíte?

Vojenská specializace Velitel chemických jednotek má manažerský základ, který společně se studiem odborných (technických) předmětů umožňuje nabýt znalosti teorie a praxe ochrany proti zbraním hromadného ničení a průmyslovým nebezpečným látkám. Vzdělání ve specializaci je hlavním předpokladem k vykonávání práce vojenského chemika.

V průběhu studia získáte znalosti aplikované chemie, teorie chemických a biologických zbraní, radiochemie a jaderných zbraní. Podstatnou součástí je nauka o možnostech ochrany proti CBRN zbraním a také o principech velení a řízení jednotek chemického vojska.

Absolvujete praktickou přípravu v oblasti laboratorní analýzy radioaktivních a bojových chemických látek a praktické stáže u specializovaných jednotek a útvarů chemického vojska.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia ve specializaci Velitel chemických jednotek budete zařazeni na funkci velitele jednotky chemické ochrany, specialisty mobilní laboratoře nebo důstojníka štábu chemické odbornosti. Místo výkonu služby může být u téměř všech nasaditelných útvarů Armády ČR, neboť zpravidla disponují i pozicemi pro chemické specialisty. Nejširší možnosti uplatnění nabízí 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Důkazem vysoké odborné kvality a uplatnitelnosti českých vojenských chemiků je také přítomnost mezinárodního pracoviště Joint CBRN Defence COE na území ČR (ve Vyškově).

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Vladimíry – studentky specializace Velitel chemických jednotek na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížila.

Co o nás píšou?

Rozhovor s velitelem 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany o práci specialistů chemického vojska.

Článek o výcviku vojenských chemiků.

 • All Photos
 • Blog
 • Box
 • Dokumenty
 • Icon
 • Images
 • Logo
 • Person
 • Slider
 • Theme
 • Trailer
 • Uchazeč
 • Wallpaper
 • Work
  •   Back
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  •   Back
  • Studium
  • Erasmus+
  • Věda
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • KZP
  • Specializace FVL
  • Specializace FVT
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • Management
  •   Back
  • Věda
  • Média a veřejnost
  • unobczrun
  •   Back
  • Symboly
  • Reprezentativní fotografie
  •   Back
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • unobczrun
Dekontaminace citlivého povrchu vrtulníku Mi-24

Dekontaminace citlivého povrchu vrtulníku Mi-24

Samostatná práce studentů v laboratoři

Samostatná práce studentů v laboratoři

Nácvik provádění dekontaminace vozidla

Nácvik provádění dekontaminace vozidla

Operátor výpočetní analytické skupiny chemického vojska

Operátor výpočetní analytické skupiny chemického vojska

Odběr vzorků nebezpečných látek

Odběr vzorků nebezpečných látek

Hodnocení nálezu chemickými specialisty

Hodnocení nálezu chemickými specialisty

Chemici před slavnostním nástupem

Chemici před slavnostním nástupem

Zahájení státních závěrečných zkoušek chemiků

Zahájení státních závěrečných zkoušek chemiků

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení, který zabezpečuje studium vojenských chemiků. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

mjr. Ing. Radim Zahradníček, Ph.D.

tel.: 973 452 334

E-mail:  radim.zahradnicek@unob.cz

 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.