Chci studovat vojenský leadership: Magisterské studium (vojenské)

Nabízené studijní specializace: Řízení finančních zdrojů

Co se naučíte?

Specializace řízení finanční zdrojů rozvíjí poznání a dovednosti v oblasti finančního řízení a finančního zabezpečení v rezortu obrany.

V průběhu studia absolvujete odborné předměty, které jsou zaměřeny na realizaci osobních výdajů, zadávání veřejných zakázek (nákup zboží a služeb), realizaci úkonů spojených s rozpočtem včetně zpracování analýzy jeho čerpání.

Součástí studia jsou specializované kurzy orientované na jednotlivé činnosti pracovníků ekonomické služby v prostředí informačních systémů resortu obrany. Především se jedná o zvládnutí funkcionalit Finančního informačního systému (FIS) a Integrovaného subsystému o službě a personálu (ISSP).

Uplatnění absolventů

Absolventi vojenského studia jsou zařazováni na pozice důstojníků ekonomické služby nebo přímo na funkce náčelníka ekonomické skupiny praporu u vojenských útvarů a zařízení, které jsou dislokovány na celém území České republiky. Důstojníci ekonomické služby působí taktéž na pracovištích v zahraniční a účastní se zahraničích misí. Rovněž mohou působit na speciálních ekonomických pracovištích Ministerstva obrany ČR, jako je Sekce ekonomická MO, Finanční správa AČR, Vojenská policie, Vojenské zpravodajství a další.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Honzy – studenta specializace Řízení finančních zdrojů otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

RFZ po SZZ

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry řízení zdrojů. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

kpt. Ing. Kamil Nečas

tel.: 973 443 229

E-mail: kamil.necas@unob.cz

 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.