Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie | FVZ | MGR | vojenské |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 282. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 28. 2. 2023
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 15. 5. 2023
Termín konání přijímacích zkoušek15. 6. 2023
Náhradní termín konání přijímacích zkoušek30. 6. 2023
Doručení maturitního vysvědčenído 15. 6. 2023
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Kurz základní přípravy ve Vyškověbude upřesněno
Zápis ke studiu25. 9. 2023