Chci studovat vojenské zdravotnictví: Magisterské studium (vojenské)
Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

Cesta na UNOB

Postupné kroky ve zkratce:

  1. státní občanství ČR
  2. podání e-přihlášky na UO i na FaF UK (=kompletní přihláška)
  3. úvodní návštěva rekrutačního pracoviště – navštívit co nejdříve
  4. prohlídka ve vojenské nemocnici
  5. přijímací zkouška
  6. doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení* – pohlídejte si termín
  7. obdržíte dopis s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí ke studiu
  8. opětovná návštěva rekrutačního pracoviště – odevzdání výsledků z vojenské nemocnice
  9. absolvování kurzu základní přípravy
  10. zapsání do studia

Úplné znění podmínek přijímacího řízení

 

*Všechny požadované dokumenty včetně maturitního vysvědčení a žádostí zasílejte DOPORUČENĚ do stanovených termínů na adresu:

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové 

 

Vzory žádostí ke stažení: