Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost | FVT | BC | civilní |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2023
Pozvánka k přijímací zkoušce

nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky –  POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!

Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 31. 3. 2023
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 17. 4. 2023 do 26. 5. 2023
Dodání maturitního vysvědčenído 16. 6. 2023
Rozhodnutí o přijetído 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Zápis ke studiu22. 9. 2023