Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost | FVT | BC | civilní

Podání e-přihláškyod 31. 10. 2023 do 31. 3. 2024 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2024
Pozvánka k přijímací zkoušce

nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky –  POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!

Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 31. 3. 2024
Termín konání přijímacích zkoušek24. 4. 2024
Dodání maturitního vysvědčenído 17. 6. 2024
Rozhodnutí o přijetído 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Zápis ke studiu20. 9. 2024