Mám po ukončení studia nějaké závazky vůči armádě?

V průběhu studia ani po jeho ukončení nemají studenti civilního studia UO žádné  služební  ani  pracovněprávní  vztahy  a  závazky  k  Armádě  České republiky. Postavení studentů a průběh civilního studia na Univerzitě obrany je obdobný, jako na ostatních vysokých školách v České republice.