Často kladené otázky

Co se děje při předčasném odchodu studenta z vojenské služby?

Jak se postupuje, když student nezvládá učivo? Může být případně přeřazen do jiného oboru, nebo opouští školu (a armádu)?

Když student vojenského prezenčního studia nesplní studijní požadavky, je mu studium ukončeno. Pokud má po ukončení studia zájem o pokračování ve službě v armádě, je mu hledáno místo (v nižším hodnostním sboru) a pokud je nalezeno, odchází k příslušnému útvaru. V případě, že místo nalezeno není, nebo pokud nemá zájem po ukončení studia zůstat v armádě, je ze služebního poměru propuštěn s povinností náhrady nákladů za dosavadní studium. Do jiného studijního oboru může být student přijat pouze na základě nového přijímacího řízení

V případě, že bych nedosáhl určitého počtu kreditů a nenalezlo by se pro mě v AČR žádné pracovní místo, musím platit finanční náhradu i přesto, že jsem neodešel dobrovolně? Jaká je výše této finanční náhrady?

Pokud nesplníte studijní podmínky dané Univerzitou obrany a nebude Vám nalezeno místo v rámci armády ČR, tak musíte platit finanční náhradu za každý měsíc studia. Výše finanční náhrady odvisí od oboru, který jste studoval. Pro modul Vojenský pilot je náhrada nejvyšší, a to 30.000 Kč/měsíc, u oborů Vojenské všeobecné lékařství včetně Specializační přípravy, Vojenská farmacie a Vojenské zubní lékařství činí náhrada 12.000 Kč/měsíc a u ostatních oborů je to 9.000 Kč/měsíc.