Právě si prohlížíte Univerzita se představila přidělencům obrany více než dvou desítek zemí

Univerzita se představila přidělencům obrany více než dvou desítek zemí

V úterý 23. května navštívila Univerzitu obrany skupina dvaceti čtyř členů Pražské asociace vojenských a leteckých přidělenců (PAMAA). Návštěva, kterou vojenští zástupci spojili s účastí na zahájení Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, se uskutečnila ve spolupráci s Ředitelstvím zahraničních aktivit Ministerstva obrany České republiky.

Asociace PAMAA je volným sdružením vojenských a leteckých přidělenců a přidělenců obrany z celého světa, kteří jsou akreditováni v České republice. Nejedná se pouze o zástupce členských zemí Severoatlantické aliance a evropských států, ale i dalších zemí. Jmenovitě jde o zástupce Albánie, Rakouska, Egypta, Německa, Maďarska, Čínské lidové republiky, Indie, Íránu, Izraele, Itálie, Japonska, Polska, Korejské republiky, Rumunska, Slovenska, Švédska, Tanzanie, Turecka, Spojených států, Vietnamu a Zambie.

Univerzitu obrany hostům představil prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu plukovník gšt. Pavel Foltin, který vojenské diplomaty seznámil s organizací, strukturou a hlavními úkoly jediné vojenské vysoké školy v České republice. Přidělenci dostali také informace o tom, jak mohou na této škole studovat zahraniční studenti a jaké jsou kapacity a možnosti spolupráce ve vědecké oblasti.

Autor: Viktor Sliva z podkladů Stanislava Poráně