Právě si prohlížíte Slavnostní vyřazení absolventů Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

Slavnostní vyřazení absolventů Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

V pátek 28. června 2024 proběhlo v prostorách Výukového centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové slavnostní vyřazení absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Absolventský slib složili a diplomy z rukou děkana fakulty, prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., převzala 1 absolventka bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Zdravotnický záchranář, dále 10 absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství, 1 absolventka magisterského programu Vojenská farmacie, 17 absolventů magisterského studijního programu Vojenské všeobecné lékařství a 7 absolventů doktorských programů. Na základě výtečných studijních výsledků a příkladného plnění služebních povinností po celou dobu studia na Vojenské lékařské fakultě Univerzity obrany byly vybraným absolventům uděleny akademické a kázeňské odměny.

Vedle zástupců vedení Univerzity obrany, kdy jako zástup rektorky-velitelky přijal pozvání plk. gšt. doc. Mgr. et Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., byli na ceremoniálu přítomni také představitelé rezortu Ministerstva obrany – zástupce  ředitele Odboru řízení lidských zdrojů, Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, Ing. Jiří Tomek, a ředitel Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany, brig. gen. MUDr. Michal Baran. Pozvání na tento slavnostní akt přijal také prorektor pre kvalitu a rozvoj Akadémie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a další řada představitelů partnerských civilních fakult Univerzity Karlovy z Hradce Králové, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a čelních představitelů města Hradce Králové. Všem úspěšným absolventům srdečně gratulujeme!