Řízení a použití ozbrojených sil | FVL | MGR | vojenské

  • pětiletý magisterský studijní program, který zahrnuje 12 specializací
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • absolvent získá titul Ing.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání
  • pro akademický rok 2024/2025 budou studenti zařazováni do jednotlivých studijních specializací tohoto studijního programu v průběhu 3. semestru

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

V akademickém roce 2024/2025 budou do magisterského studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil přijímáno 163 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.