Chci studovat vojenský leadership: Magisterské studium (vojenské)

Nabízené studijní specializace: Velitel průzkumných jednotek

Co se naučíte?

Vojenská specializace Velitel průzkumných jednotek má manažerský základ získaný v rámci studia na Univerzitě obrany v Brně, a který společně se studiem odborných předmětů umožňuje nabýt znalosti teorie a praxe v oblasti vedení průzkumu a zpravodajského zabezpečení Armády České republiky. Naučíš se dovednostem, které využiješ při své budoucí práci a zařadíš se do společnosti specialistů provádějících rozmanitý, ale náročný výcvik s moderními technickými prostředky. Jako Velitel průzkumných jednotek si osvojíš taktiku malých jednotek, její použití a budeš schopen velet průzkumné skupině nebo četě. Vzdělání ve specializaci je hlavním předpokladem k vykonávání práce velitele u průzkumné jednotky nebo důstojníka zpravodajského štábu.

V průběhu studia specializace získáš znalosti z oblastí průzkumu, zpravodajského zabezpečení, topografie a navigačních systémů a informační podpory rozhodovacích procesů.

Absolvuješ praktickou přípravu ve vojenských oborech, jakými jsou taktika průzkumných jednotek, vojenská topografie a dále v odborných kurzech a při praktických stáží u průzkumných jednotek.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia ve specializaci Velitel průzkumných jednotek se můžeš zařadit mezi příslušníky komunity průzkumných jednotek u 102. průzkumného praporu, 43. výsadkového pluku nebo průzkumných čet mechanizovaných brigád. Nejširší uplatnění v odbornosti nabízí 53. pluk průzkumu a elektronického boje v Opavě.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Jakuba a Michala – studenty specializace Velitel průzkumných jednotek na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížili.

Co o nás píšou?

Články 2022

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry zpravodajského zabezpečení. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

mjr. Ing. Karel Michenka

tel.: 973 443 544

E-mail: karel.michenka@unob.cz

 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.