Chci studovat vojenský leadership: Magisterské studium (vojenské)

Nabízené studijní specializace: Řízení finančních zdrojů

​Co se naučíte?

Studijní modul Řízení lidských zdrojů je zaměřen na teoretickou a praktickou přípravu personálních manažerů a specializovaných pracovníků osobních oddělení pro potřeby zaměstnavatelských subjektů i orgánů státní správy.

Cílem studia je vybavit studenty kompetencemi v oblasti ekonomicko – analytických, koncepčních a provozně – administrativních činností, specializovanými kompetencemi v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně schopností správně aplikovat relevantní právní normy.

Znalosti personálního základu během studia dále rozšíříte o vědomosti z oblasti pracovního a správního práva, financování ozbrojených sil a realizace osobních výdajů zaměstnanců. V odborných předmětech získáte znalosti potřebné pro komplexní rozsah personální práce.  V průběhu studia absolvujete dva běhy praktické výuky, kde se naučíte ovládat jednotlivé aplikace personálního informačního systému (ISSP) a dvě stáže u vybraných vojenských útvarů a vojenských zařízení, kam následně po úspěšném absolvování studia nastoupíte.

Uplatnění absolventů

Napříč ozbrojenými silami ČR: Armáda České republiky, Ministerstvo obrany, Vojenské školy, Vojenská policie, Vojenské zpravodajství.

Konkrétní služební místa a umístění absolventů: Důstojník personální skupiny, Důstojník personálního oddělení, Náčelník osobního oddělení, Důstojník komunikace s veřejností/ u vojenského útvaru v Liberci, Staré Boleslavi, Táboře, Strakonicích, Bechyni, Hranicích na Moravě, Přáslavicích, Bučovicích.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Kateřiny – studentky specializace Řízení lidských zdrojů na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížila.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry řízení zdrojů nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu: 

Ing. Monika Davidová, Ph.D.

tel.: 973 442 507

E-mail: monika.davidova@unob.cz