Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany

Materiály členské schůze KVD

Zpráva o činnosti, přednesená na ČS KVD dne 29.3.2023

Usnesení ČS KVD dne 29.3.2023

Usnesení ČS KVD ze dne 30.3.2022

Působnost členů Rady KVD

Rada KVD