Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany

Materiály členské schůze KVD

Usnesení ČS KVD ze dne 30.3.2022

Působnost členů Rady KVD

Rada KVD