Služby

Vstup občanů České republiky do objektů Univerzity obrany

Ke vstupu do objektů UO opravňují VZP a o.z. rezortu MO a zaměstnance smluvních firem na základě předložení:

  • „Jednotného průkazu MO“;
  • „Průkazu studenta UO“;
  • „Prozatímního průkazu“.

 

Vstup, vjezd civilních osob do objektů UO 

Pouze na základě předem schválené žádosti o vstup nebo vjezd! 

Vstupující/vjíždějící osoba předem osloví kontaktní osobu na UO, za kterou jde na jednání. Kontaktní osoba na UO zabezpečí vyplnění  a schválení žádosti o vstup/vjezd prostřednictvím elektronického formuláře podle interního nařízení.

Při pohybu v objektech UO je stanovena povinnost nosit na viditelném místě příslušné oprávnění ke vstupu do objektu (Průkazku/Průkaz), případně visačku „Návštěva“ po celou dobu pobytu v objektu. Osobu, která nesplňuje tuto povinnost je ochranná směna (ostraha) oprávněna vyzvat k prokázání oprávněnosti vstupu do objektu (pohybu v něm).