Služby

Knihovna - Elektronické informační zdroje

Podmínky využívání elektronických informačních zdrojů jsou upraveny licenčními smlouvami jednotlivých zdrojů. Hromadné stahování dat přesahující vlastní studijní a výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může zapříčinit zablokování přístupu k licenčním zdrojům pro celou univerzitu.

Odkazy do plnotextových zdrojů:

Science Direct 

  • Medicína, přírodní vědy, inženýrské obory, management, ekonomie, sociální vědy.

 

Springer Link 

  • Přírodní vědy, výpočetní technika, ekonomie, společenské vědy.

 

IEEE Xplore 

  • Elektroinženýrství a informatika, technologické systémy, automatika, jaderná fyzika, dopravní technika.

 

EBSCO Humanitní a společenské vědy. Akademická databáze je dostupná vzdáleným přístupem https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze. Na základě smluvního vztahu mezi Moravskou zemskou knihovnou a Univerzitou obrany je zabezpečen volný přístup studentů a zaměstnanců UO k tištěným i elektronickým zdrojům MZK. Zaregistrujte se zdarma v Moravské zemské knihovně a získáte nepřebernou náruč studijních materiálů.

 

VOLNĚ DOSTUPNÁ ODBORNÁ DATABÁZE informací o chemických látkách, vlastnostech, strukturních vzorcích, molekulárních popisech, toxicitě, výrobě, použití: http://www.chemspider.com.

 

LICENCOVANÉ CITAČNÍ DATABÁZE

Web of Science

Journal Citation Reports

SCOPUS