Plat při studiu

Pravidelný měsíční plat při studiu náleží všem studentům vojenského prezenčního studia na Univerzitě obrany.

  • Uchazeči přijatí k prezenčnímu vojenskému studiu mohou být po splnění podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání.
  • Dnem povolání jsou v hodnosti vojína zařazeni u výcvikového zařízení AČR k základnímu výcviku, který absolvují před zahájením studia. Stávají se zaměstnanci vojenské správy, plátci daně, sociálního i zdravotního pojištění. Jsou plně zabezpečeni státem, oprávněné osoby ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a na přiznání sociálních dávek.
  • Po vykonání základního výcviku jsou dnem 1. 10. jmenováni do hodnosti svobodníka a na Univerzitě obrany služebně zařazeni na služební místo studující vysoké vojenské školy-vstupního studia (čekatel).
ročník studiahodnostplat*
1. ročníksvobodník17 950 Kč
2. ročníkdesátník18 570 Kč
3. ročníkčetař19 210 Kč
4. ročníkrotný19 830 Kč
5. ročníkrotmistr20 470 Kč
6. ročníknadrotmistr21 080 Kč

*Výše platu je stanovena platným nařízením vlády. Platy jsou uvedeny v hrubém.