Teorie obrany státu | FVL | PhD | vojenské a civilní |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškuUchazeči nehradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 12. 5. 2023
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 1. 6. 2023 do 28. 7. 2023
Dodání dokladu o požadovaném dosaženém vzdělánído 28. 7. 2023
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Zápis ke studiu2. 10. 2023