Bezpečnost a obrana | FVL | BC | vojenské a civilní |

Podání e-přihláškyod 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo 5 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však do 5. 4. 2023
Pozvánka k přijímací zkoušce (termín a forma přijímací zkoušky)nejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky – POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze elektronicky – do schránky v e-přihlášce!
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 31. 3. 2023
Termín konání přijímacích zkoušekuchazeč bude pozván na jeden den v termínu od 3. 4. 2023 do 27. 5. 2023
Dodání maturitního vysvědčenído 16. 6. 2023
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Zápis ke studiu

2.10.2023 (prezenční studium), 6.10.2023 (kombinované studium)