Kybernetická bezpečnost | FVT | MGR | vojenské |

  • pětiletý magisterský studijní program
  • studijní program bez specializace – studuje se od prvního ročníku přímo
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • absolvent získá titul Ing.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je moderním oborem. Student získá znalosti počítačových sítí, architektury výpočetních systémů, databází a informačních systémů, webových služeb, programování, operačních systémů a jejich správy, legislativy, analýzy informací, specializovaných znalostí z oblasti počítačové a síťové bezpečnosti a dále i znalosti z oblasti mezinárodního bezpečnostního prostředí. V pětiletém studijním programu Kybernetická bezpečnost jsou připravování budoucí odborníci v oblasti kybernetické bezpečnosti pro potřeby Armády České republiky. Absolvent může zastávat funkci specializovaného odborného pracovníka u útvarů a zařízení Armády české republiky a Vojenského zpravodajství. Uplatnění najde na technicko-manžarských pozicích v oblasti informačních technologií v rámci celého Resortu Ministerstva obrany.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

V akademickém roce 2023/2024 budou do magisterského studijního programu Kybernetická bezpečnost přijímáni uchazeči v následujícím počtu:

Studijní programPočet přijímaných
Kybernetická bezpečnost39