Významný den trochu jinak

Den válečných veteránů

Den otevřených dveří

Přednáška tchajwanského hosta

Workshop Ústavu zpravodajských studií a akademických pracovišť

Univerzita obrany bojovala o futsalové finále

Den otevřených dveří – letošní první již 10. listopadu

Univerzita získala osvědčení o způsobilosti k letecké výuce

Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

Univerzita obrany uspěla se svou expozicí na veletrhu Gaudeamus

Robotická soutěž středních škol „KYBERNOID 22“

Příhraniční setkání náčelníků českého a slovenského Generálního štábu

Gaudeamus 2022

Univerzita obrany si 11. 11. opět připomene Den válečných veteránů

Univerzita je přeborníkem rezortu obrany ve florbalu

Noví studenti UO složili vojenskou přísahu

Účast československé vojenské jednotky při obléhání přístavu Dunkerque

Přísaha jako start

Studijní cesta účastníků 41. kurzu GŠ

Na začátku listopadu se Univerzita obrany představí na veletrhu Gaudeamus Brno 2022

Univerzita obrany na výstavě FFE přispívá k naší budoucí bezpečnosti

Nováčci završí vstup na UO slavnostní vojenskou přísahou

Návštěva ministryně Langšádlové

Kurz třetího věku opět nabízí zajímavé přednášky

Aplikace teorie operačního umění v praxi

Noc vědců 2022 na Univerzitě obrany

V kůži člena COMMANDOS

Univerzita sázela lesy

Během sportovního dne táhli velitelé za jeden provaz se studenty

Univerzita obrany v rámci českého předsednictví v Radě EU přivítala velitele evropských vojenských škol

Čtyři noví členové skupiny COMMANDOS

Ředitel Ústavu zpravodajských studií na semináři v parlamentu

Britové vedou na CBVSS kurz operačního plánování

Český rozhlas: Univerzita obrany má nový zpravodajský ústav. Chce dodávat analýzy vojenské tajné službě

UNOB sází lesy

Univerzitní akademická obec má stovky nových členů

Začaly imatrikulace

Noc vědců

Workshop projektu obranného výzkumu POV Znalec

Zahájení akademického roku

Cvičení Agile Cub 2022

Konference FutureMED

Mezinárodní jednání

Ve znamení dvacítek

Po dvouleté přestávce opět proběhla branná soutěž

Návštěva korejského velvyslance

Nejen výuka, ale i věda

S Foglarem v lese

Okupace 1968: Odhalení pamětní desky

Už jenom devět dní