Právě si prohlížíte Experiment Vojenské zdravotnické služby

Experiment Vojenské zdravotnické služby

Ve dnech 15. – 17. května proběhl v prostorách Fakulty vojenského zdravotnictví pod vedením Sekce vojenského zdravotnictví MO experiment se zaměřením na organizaci přednemocniční péče (PNP) v systému zdravotnického zabezpečení brigádního úkolového uskupení. Prvotním cílem experimentu bylo ověřit návrh konceptu PNP a jeho sladění se současnými procesy velení a řízení v podmínkách provedení symetrické operace.

Na provedení experimentu se podílely příslušníci SVZdr MO, K-301, K-302 a K-307 FVZ UO, CBVSS UO, AVZdr, UVN –VoFN Praha, VeV VA Vyškov, Ve PozS, SLog MO, 7. mechanizované brigády, 43. výsadkového pluku a Aktivních záloh. Cvičícím příslušníkům 7. mechanizované brigády ve velitelských a zdravotnických funkcích úrovně družstvo až prapor byly nahrávány bojové situace, včetně zdravotnických ztrát, a to od vzniku místa poranění až do úrovně ROLE-2. Následně byly monitorovány zažité postupy toku informací o zraněných vojácích v systému velení a řízení dané úrovně. Poté byly konfrontovány s doktrinálními postupy NATO. Získaná data budou dále využita pro přípravu a realizaci „Live experimentu“ s cílem validovat připravované postupy PNP a jejich implementace do vnitřních předpisů a SOP AČR.

Autor: Milan Růžička