Struktura

Rektorka a zástupci

Rektorka-velitelka​

Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu

Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci

Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů​

Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

Zástupce rektorky pro vojenskou činnost

Kvestor

​Kancléř​:

Vrchní praporčík UO

Vojenský kaplan

Tiskový mluvčí