Grémium rektorky-velitelky

Členové grémia:

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.rektorka-velitelka
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu
plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor KUTĚJ, Ph.D.prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci
plk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
plk. doc. Ing. Jan BOŘIL, Ph.D.prorektor pro vědeckou a expertní činnost
plk. gšt. Ing. Libor ŠVECzástupce rektorky pro vojenskou činnost
Ing. Jan VESELÝkvestor
dr. Miloš DYČKA, CSc.kancléř
kpt. Mgr. Radek ŠUMAvedoucí skupiny právní služby

Podle rozhodnutí rektorky-velitelky se zasedání grémia mohou zúčastnit i další funkcionáři Univerzity obrany v závislosti na charakteru projednávaných otázek.